Súng bật nảy kiểm tra cường độ bê tông

Súng bật nảy kiểm tra cường độ bê tông

Súng bật nảy kiểm tra cường độ bê tông

Model: SilverSchmidt  ST Type N

Code 341 30 00.

Hãng sản xuất: Proceq – Thụy Sĩ

Liên hệ đặt hàng