Về chúng tôi

Tầm nhìn sứ mệnh:

Các lĩnh vực hoạt động chính:

Sản xuất và cung cấp Thiết bị thí nghiệm vật liệu và Kiểm định xây dựng.