TCVN 3107-1993

Hỗn  hợp  bê  tông  nặng  –  Phương  pháp  vebe  xác  định  độ cứng

Heavyweight concrete compounds – Vebe test

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ cứng của hỗn hợp bê tông nặng bằng nhớt kế vebe.

Ðộ cứng của hỗn hợp bê tông được xác định bằng thời gian để đầm phẳng, chặt một khối hỗn hợp bê tông hình nón cụt sau khi tạo hình trong nhớt kế Vebe.

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho hỗn hợp bê tông có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu tới

40mm.

TCVN 3107-1993
TCVN 3107-1993

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *