Thiết bị xác định hàm lượng bọt khí bê tông

Thiết bị xác định hàm lượng bọt khí bê tông

Thiết bị xác định hàm lượng bọt khí bê tông

Model: GQC-1

Xuất xứ: Trung Quốc

Liên hệ đặt hàng