Máy Kim Lún Nhựa Tự Động

Máy kim lún nhựa tự đông

Máy Kim Lún Nhựa Tự Động

Model: DF-4 

Xuất xứ: Trung Quốc

Phù hợp tiêu chuẩn: ASTM, AASHTO, TCVN 7495-2005

Liên hệ đặt hàng