Máy Dằn Tạo Mẫu Xi Măng

Máy dằn tạo mẫu vữa xi măng tiêu chuẩn

Máy Dằn Tạo Mẫu Xi Măng

Model: ZS-15

Xuất xứ: XiYi – TQ

Liên hệ đặt hàng