C071A Máy nén bê tông điện tử 3000KN - Tự động Autotec C098N

C071A Máy nén bê tông điện tử 3000KN – Tự động Autotec C098N

C071A Máy nén bê tông điện tử 3000KN – Tự động Autotec C098N

Model: C071A

Xuất Xứ: MaTest

Phù hợp tiêu chuẩn: ASTM C39/ AASHTO T22/ UNI 6686, 1, 2/ NF P18-411/ BS 1610 / UNE 83304, 7242 và một số các TCVN…

Liên hệ đặt hàng